Idéværkstedet

Har din ide eller opfindelse potentiale?

Få gratis og fortrolig sparring hos IPA innovations ideværksted

For opfindere og mindre virksomheder tilbyder vi fortrolig indledende sparring.

Her har du mulighed for at blive skarpere på værdien i din ide og du har mulighed for at blive henvist inden for vores netværk eller indgå partnerskab med os for at komme fra ide til løsning.

Hvad kan får du ud af at sparre med os?

Konkrete anbefalinger til at komme videre med din ide.

Afklaring af om et partnerskab med os er rigtigt for dig.


4 trin fra pitch til partnerskab

1. Indsend din idé

Send en kort mail til ide@ipa.dk

 • Ideen – Hvad din idé og din mission?
 • Holdet – Hvem er du, dine samarbejdspartnere? Fokus på kompetencer og kapacitet.
 • Målgruppen – Hvilket behov dækker din ide og hvem er interesseret i den?
 • Status – Hvor langt du er nået? Hvad næste skridt? Vedlæg eventuelt en forretningsplan.
 • Mødested – Hvor vil du gerne mødes? Det kunne være på vores ideværksted i Ringsted, online eller ved din produktion.

Vi vurderer din henvendelsen og kontakter dig inden for to uger.

2. Sparring

 • Det første møde er typisk med 1-3 af partnerne i IPA innovation, hvor vi lærer hinanden at kende og får en præsentation af ideen og giver umiddelbart feedback. Her aftales det eventuelle videre forløb.
 • Ofte giver det mening med et opfølgende møde med flere deltagere, efter vi har haft tid til at vurdere ideen grundigere.

Ligesom vi lægger arbejde imellem eventuelle møder kan du forvente opgaver eller afklaring.

3. Koncept workshop

 • Hvis der er god kemi og vi er enige om potentialerne i et samarbejde, mødes vi til en koncept workshop, hvor vi dykker ned i konceptet for at danne grundlag for en samarbejdsaftale.
 • Målet kunne være afklaring af mål, udfordringer og fælles kompetencer samt en kortlægning af eksisterende systemer, potentialer og innovations-vej.

4. Partnerskabsaftale

 • Herefter udfærdiger vi en samarbejdsaftale.
 • Det kan være du blot har brug for lidt støtte, vejledning eller hjælp til en begrænset del af din udvikling eller det giver menig at indgå partnerskab om at komme fra ide til bæredygtig virksomhed.

Afhængig af løsningenen vil vi herefter kunne sammensætte en udviklingsplan med udgangspunkt i de 7 trin fra idé til løsning


  Vi respekterer at din idé er din og vi benytter Patent- og Varemærkestyrelsens standardkontrakt for hemmeligholdelse